Z-2012-biotek Wiki
Advertisement

Alkaner[]

En alkan er en organisk karbonkæde hvor hvert karbonatom er bundet til andre via enkeltbindinger. Hvert karbonatom har fire bindinger. Hvis der ikke er nogle substituenter, så gælder det for alkaner at de er 2n + 2 hydrogenatomer, hvor n er antal af karbonatomer. hej


Navne på uforgrenede alkaner


Alkan

Kemisk formel

Methan

CH4

Ethan

C2H6

Propan

C3H8

Butan

C4H10

Pentan

C5H12

Hexan

C6H14

Heptan

C7H16

Octan

C8H18

Nonan

C9H20

Decan

C10H22

Undecan

C11H24

Dodecan

C12H26


Opskrivning af alkaner[]

Man kan skrive alkaner på forskellige måder, vha. elektronprikformel , stregformel eller zigzagformel .

Advertisement