Z-2012-biotek Wiki
Advertisement


Et antibiotikum er et kemisk forbindelse som hæmmer eller dræber mikroorganismer, som f.eks. bakterier og svampe. Ved at anvende antibiotika udnytter man at der er forskel i opbygning af bakterien og den inficerede celle, derved skades kun bakterien men ikke selve cellen. Effekten af at anvende antibiotika vil afhænge af om antibiotikummets har evnen til at opnår tilstrækkelig høj koncentration ved infektion, udover det er det også afhængigt af om bakterien har en evne til enten at udskille eller blive resistent overfor antibiotikummet. For stort brug af antibiotika kan medføre at den behandlede bakterie vil blive restistent eller blive i stand til at udskille det brugte antibiotikum. Det kan gives via. en pille man indtager gennem munden, gennem kanyle eller anvendes lokalt (f.eks. salve). Der findes mange forskellige former for antibiotika, som har hver deres virkemåde. Dog er den mest kendte for antibiotika, penicillin. 

Forskellige antibiotika:

Tetracyclin

Advertisement