Z-2012-biotek Wiki
Advertisement

UNI forsøg 2.png
UNI forsøg3.png


På billedet ses først reaktionen inden den har reageret, hvor man kan se hvor og hvad de forskellige grupper er.Derefter ses billedet hvor reaktionen er igang. 

Syntesen består af reaktanterne salicylsyre, ethansyreanhydrid som bliver til acetylsyresalicylsyre. 

Til reaktionen benytter vi en katalysator som er phosforsyre. Når stoffet er rent udvasker vi via ethanol .

Som vist på billedet går det negative ladet oxygen fra hydroxygruppen og halvdelen af ethansyreanhydrid sammen og danner en esterbinding

Derudover går hydronen sammen med den anden halvdel af ethansyreanhydrid og danner ethansyre. 

Analysemetoder[]

Advertisement