Z-2012-biotek Wiki
Advertisement

Generel strukturformel for estere. De to R og R' kan være ens eller forskellige

Eksempel på en esterbinding

Esterbindinger

En ester er en kemisk funktionel som bl.a. dannes ved reaktionen mellem alkohol og carboxylsyre (COOH).

Normalt når en ester dannes sker det mellem to kemiske forbindelser (en alkohol og en carboxylsyre) der hver indeholder en OH-gruppe og der fraspaltes derefter vand. (se nedenstående eksempel).Dette kalder vi en kondensationsreaktion.

Carboxylsyre + alkohol → ester + vand

I vores syntese mellem salicylsyre og ethansyreanhydrid dannes der en ester hvorefter der fraspaltes eddikesyre (CH3COOH). Dette sker da at vi istedet for en normal syre benytter en eddikesyreanhyrid. 

Advertisement