Isomeri[edit | edit source]

Isomeri betegner en af  flere kemiske forbindelse, der har samme molekyleformel, men forskellig opbygning. Isomerer har således forskellige strukturformler.

Begrundelsen for isomeri er, at der ikke er fri drejelighed omkring dobbeltbindinger og aromatiske enkeltbindinger, således at der opstår låste konfigurationer.

E- og Z-isomeri[edit | edit source]

E- og Z-isomeri, også kaldet cis- og trans-isomeri findes ved dobbeltbindinger, hvor man ser på hvordan de fire forskellige grupper sidder overfor hinanden, i forhold til dobbeltbindingen. Når man undersøger om det er E- eller Z-isomeri, er det lettest at benytte zigzagformler.

Sidder de to højest prioriterede grupper ved siden af hinanden, har dobbeltbindingen Z-isomeri (Z = Zusammen)

Z-2,3-dibrompent-2-enSidder de to to højest prioriterede grupper modsat hinanden, har dobbeltbindingen E-isomeri (E = Entgegen)

E-2,3-dibrompent-2-enPrioritering[edit | edit source]

For at prioritere sidegrupperne ved dobbeltbindingerne, ses på atomnummeret af de fire sidegrupper, hvor den gruppe med højest atomnummer får den højeste prioritet.

Har man to kæder hvor der sidder karbonatomer på begge sider af en karbonkæde, så har begge karbonatomer umiddelbart samme prioritering. For at finde prioriteringen går man derfor et atom længere ud på kæden, indtil den ene kæde har en større prioritet end den anden.


E-2,4-dibrom-3-methyl-pent-2-en

I dette eksempel har højre side af dobbeltbindingen umiddelbart samme prioritering, da begge har et karbonatom som største prioritering. Men den kæde med en bromsubstituent får højest prioritet, da brom i andet led har højere prioritet end hydrogen ved methylgruppen.
Cis- og trans-isomeri[edit | edit source]

Cis- og trans-isomeri er en gammel måde at opskrive E- og Z-isomeri på. Cis = Z og trans = E.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.