Z-2012-biotek Wiki
Advertisement

http://biologiaexata.blogspot.dk/2012/04/mitose-e-meiose.html

Mitose[]

·        Overordnet fører mitose til identiske ens celler. Mitose danner grundlag for vedligeholdelse hos flercellede organismer. Det hjælper eksempelvis på at danne nye hudceller hvis man er blevet brændt osv.

·         Mitose forløber i 4 faser

o   Profase, metafase, anafase og telofase.

·        Men inden hele forløbet går i gang SKAL der ske en fordobling (også kaldet replikation) ellers kan celledelingen ikke forløbe.

·        Ved fordoblingen dannes der dobbelt homologe kromatintrådende, som tilsammen er et kromosom.

·        Kromatiderne i kromosomet bliver holdt sammen af et proteinstruktur som også kaldes centromeret.

Profasen

·         I profasen ruller kromatidtrådene sig sammen og kernen opløses. De bliver altså delt i to dele. Centriolet med tentrådene deler sig i to og vandre til hver sin pol.

Metafasen

·      Metafasen sker når kernemembranen nedbrydes og tentrådene på centriolerne (også kaldet proteintråde) begynder at trække i kromatidtrådene. Tentrådene trækker i kromosomerne så de samles i cellens ækvatorialplan

Anafasen

·         I anafasen opløses centromeret (limet i kromosomet). Derefter trækker tentråden i hver sin pol af kromosomet. Og så bliver kromosomet delt over til 2 kromatider og bliver trukket til hver sin pol.

Telofasen

·        I den sidste del vikles kromatiderne sig ud igen, og danner sig en ny celle med én af hver kromatid.

·     Der er nu blevet dannet to nye celler ved celledeling med lige meget arvemateriale og præcis samme kromosomtal som modercellen.

Video

Nedenfor er en video som forklarer mitosen.

Mitosevideo

Mitosevideo