Z-2012-biotek Wiki
Advertisement

http://biologiaexata.blogspot.dk/2012/04/mitose-e-meiose.html

Mitose[]

·        Overordnet fører mitose til identiske ens celler. Mitose danner grundlag for vedligeholdelse hos flercellede organismer. Det hjælper eksempelvis på at danne nye hudceller hvis man er blevet brændt osv.

·         Mitose forløber i 4 faser

o   Profase, metafase, anafase og telofase.

·        Men inden hele forløbet går i gang SKAL der ske en fordobling (også kaldet replikation) ellers kan celledelingen ikke forløbe.

·        Ved fordoblingen dannes der dobbelt homologe kromatintrådende, som tilsammen er et kromosom.

·        Kromatiderne i kromosomet bliver holdt sammen af et proteinstruktur som også kaldes centromeret.

Profasen

·         I profasen ruller kromatidtrådene sig sammen og kernen opløses. De bliver altså delt i to dele. Centriolet med tentrådene deler sig i to og vandre til hver sin pol.

Metafasen

·      Metafasen sker når kernemembranen nedbrydes og tentrådene på centriolerne (også kaldet proteintråde) begynder at trække i kromatidtrådene. Tentrådene trækker i kromosomerne så de samles i cellens ækvatorialplan

Anafasen

·         I anafasen opløses centromeret (limet i kromosomet). Derefter trækker tentråden i hver sin pol af kromosomet. Og så bliver kromosomet delt over til 2 kromatider og bliver trukket til hver sin pol.

Telofasen

·        I den sidste del vikles kromatiderne sig ud igen, og danner sig en ny celle med én af hver kromatid.

·     Der er nu blevet dannet to nye celler ved celledeling med lige meget arvemateriale og præcis samme kromosomtal som modercellen.

Video

Nedenfor er en video som forklarer mitosen.

Mitosevideo

Mitosevideo

Advertisement