Advertisement

Definition af smeltepunkt:

Smeltepunkt er når et stof ændre tilstandsform fra fast til flydende form. Smeltepunktet variere fra stof til stof, og der er forskellige faktor som spiller ind fra smeltepunktet fra stof til stof.

Kilde: http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Fysik/Statistisk_fysik_og_termodynamik/smeltepunkt ''' 

Skærmbillede 2013-12-16 kl. 11.12.34.png

Metode:

Vi benytter smeltepunktet til kvalitativt at bestemme renheden af vores produkt. Acetylsalicylsyre har et smeltepunkt på 135 grader i helt ren form. Vi benyttede et smeltepunktsapparat, hvor vi placerede en lille del af produkt i apparatet og  observerede ændringerne i produktet i takt med temperaturstigningen. Jo tættere smeltepunktets temperaturen var på det oprindelige smeltepunkt for acetylsalicylsyre desto renere var produktet.

Kilde: http://www.holm-halby.dk/Holm-Halby-Website/Produkter/Basis-lab/Produktoversigt/Smeltepunkt---Kogepunkt

                                                                              

Forventning/ resultater:


Skærmbillede 2013-12-16 kl. 11.12.42.png

Fremstilingen af et fuldstændigt rent produkt vil være meget svært under de forhold vi har arbejde under - eksempelvis har vi været under et tidspres og kliniske arbejdsforhold. Produktets smeltepunkt var på 128,5 grader hvilket indikere at vores produkt ikke var 100 % rent.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.